کاتالوگ های میدیا
قدرت خنک کنندگی سریع
دمای کارکرد ۴۵ تا -۷ درجه سانتیگراد
کمپرسور روتاری کم مصرف GmCC
                                                                                                     
۳ ۴ ۵ ۶ ۷