کاتالوگ های هایسنس

خاموش کردن نور نمایشگر پنل

عملکرد هوشمند

ریست اتوماتیک

نمایشگر کمپرسور

حالت خواب

ریموت کنترلر

پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو
هایسنس۳

هایسنس۷

هایسنس۹

هایسنس۱۱