دئودتریچ

کاتالوگ های دئودتریچ

قابل ارائه در دو مدل ۳۵ و ۳۹ کیلووات
امکان تنظیم توان حرارتی از ۶٫۱ تا ۳۹ کیلووات
راندمان حرارتی ۱۰۹%

دئودتریچ-01
دئودتریچ-۰۱

 

دئودتریچ-02
دئودتریچ-۰۲

 

دئودتریچ-03
دئودتریچ-۰۳

 

دئودتریچ-04
دئودتریچ-۰۴

 

دئودتریچ-05
دئودتریچ-۰۵

 

دئودتریچ-06
دئودتریچ-۰۶

 

سرویس پکیج دئودتریچ دفتر فنی هیت کول